Juridisch advies of meer informatie? Bel 0346-284944

Rechtsgebieden

de specialisaties en vakgebieden van ons kantoor

wij helpen u graag bij het beantwoorden en oplossen van uw juridische vragen en problemen

Rechtsgebieden

Arbeidsrecht

Arbeidsrecht

Wij staan al sinds jaar en dag zowel particulier en ondernemer bij om helderheid in regelgeving en procedures te scheppen.

De particulier en ondernemer zijn wij behulpzaam bij het opstellen en beoordelen van arbeidscontracten. Als ontslag noodzakelijk is dan begeleiden wij werknemer of werkgever – onder het motto ‘korte pijn is beter dan langere pijn’ – ook bij het treffen van passende beëindigingsregelingen (gouden handdruk) of staan we u als het echt moet bij in ontslagprocedures bij de rechter of UWV. Onze advocaten hebben zonder uitzondering een jarenlange proceservaring op dit terrein.

In het kader van het arbeidsrecht legt ons kantoor zich vaak toe op onderwerpen als

  • het opstellen en beoordelen van de inhoud van arbeidsovereenkomsten (ook flexibele arbeid), van overeenkomsten op het terrein van detachering en overige samenwerkingsverbanden;
  • het concurrentiebeding;
  • de positie en aansprakelijkheid van de statutair directeur;
  • reïntegratie bij arbeidsongeschiktheid, uitkeringsproblematiek (WW, WIA etc.), en het treffen van beëindigingsregelingen en het voeren van ontslagprocedure en procedures over sociale verzekeringen.

Mr. R.V.C.F. Dingemans is binnen ons kantoor gespecialiseerd op het gebied van het arbeidsrecht.

Het Nederlandse arbeidsrecht is voor de buitenstaander een ingewikkeld rechtsgebied.
Contractenrecht

Contractenrecht

Wij zorgen er op de eerste plaats voor dat uw mondelinge afspraken zorgvuldig in een goede schriftelijke overeenkomst worden neergelegd, zodat daarover later zo weinig mogelijk discussie kan ontstaan.

Ook op dit gebied staan wij graag zowel ondernemer als particulier terzijde. De meeste zaken binnen dit rechtsgebied hebben te maken met kwesties en geschillen tussen particulieren en/of bedrijven. Bijvoorbeeld koopovereenkomsten, vorderings-rechten, aansprakelijkheden, schadekwesties, maar ook geschillen op het terrein van eigendom, het burenrecht en de afwikkeling van erfeniskwesties.

Voor ondernemers is ons kantoor binnen dit rechtsgebied met name gespecialiseerd in de behandeling van ingewikkelde incassozaken en –procedures, daar waar het vooral gaat om de invordering van grote bedragen en waar het om grote belangen gaat. Vooral in het geval van onwillige debiteuren kunnen wij u snel met efficiënte maatregelen van dienst zijn. Denk hierbij aan beslagleggingen en het voeren van een kort geding om uw vordering(en) geïncasseerd te krijgen.

Mr. R.V.C.F. Dingemans is binnen ons kantoor gespecialiseerd op het gebied van het contractenrecht.

Het contractenrecht is een omvangrijk rechtsgebied dat vele juridische onderwerpen en kwesties omvat.
Huurrecht

Huurrecht

Ons kantoor verleent bijstand als er een conflict is of als er problemen dreigen te ontstaan. Maar ook begeleiden wij onze opdrachtgevers gedurende een project of zijn wij hun vaste adviseur en hoeft er niet altijd van problemen of conflicten sprake te zijn.

Mr. R.V.C.F. Dingemans is binnen ons kantoor gespecialiseerd op het gebied van het huurrecht voor zowel woon- als bedrijfsruimte. Zij staan zowel verhuurders als huurders van woon- en bedrijfsruimten terzijde. U kunt bij ons terecht voor advies en juridische begeleiding bij geschillen voor wat betreft onderhoud, onderhuur, renovatie, het beoordelen en opstellen van huurovereenkomsten, huurprijs wijzigingen en ontruiming.

De opdrachtgevers van ons kantoor zijn onder meer projectontwikkelaars, makelaarskantoren, verenigingen van eigenaren, particulieren en zelfstandigen.
Ondernemingsrecht

Ondernemingsrecht

Bij het nemen van ondernemersbeslissingen is juridische informatie veelal van groot belang. Ons doel is om ondernemers daarbij op een snelle en efficiënte wijze behulpzaam te zijn. Geen theoretisch gedoe, maar een concrete aanpak van zaken met praktische oplossingen. Onze communicatielijnen zijn kort en waar nodig kunt u nog dezelfde dag bij ons kantoor voor een afspraak terecht. Verder adviseren wij niet alleen, maar staan u als het echt moet ook bij in rechtsprocedures. Onze advocaten hebben zonder uitzondering een jarenlange proceservaring.

In het kader van het ondernemingsrecht legt ons kantoor zich vaak toe op onderwerpen als

  • het opstellen en beoordelen van contracten, algemene voorwaarden en samen-werkingsovereenkomsten;
  • begeleiding bij fusie, bedrijfsovername;
  • begeleiding bij geschillen binnen de onderneming tussen bestuurders, aandeelhouders, vennoten, en aansprakelijkheid van de bestuurders, aandeelhouders en/of commissaris en van vrije beroepers, zoals accountants, medici e.d.

Mr. R.V.C.F. Dingemans is binnen ons kantoor gespecialiseerd op het gebied van het ondernemingsrecht.

Ons kantoor staat in De Vechtstreek al vele jaren een groot aantal ondernemers uit het midden- en kleinbedrijf bij.
Personen en- familierecht

Personen- en familierecht

Het gaat bijvoorbeeld om echtscheiding (of verbreking van relatie), alimentatie, gezag & omgang, boedelscheiding / afwikkeling van huwelijkse voorwaarden, erkenning, adoptie, etc.

Mr. Lapidaire is op dit terrein onze gespecialiseerde advocaat en lid van de vFAS, de Vereniging Familierecht Advocaten Scheidingsmediators.

Mr. Lapidaire:

Er zijn meerdere methoden om zaken op het gebied van het personen- en familierecht aan te pakken. Wanneer partijen nog met elkaar "door één deur kunnen", kunnen zij samen met één advocaat de zaak tot een goed einde brengen, wellicht via mediation.

Wanneer de situatie zo is dat partijen niet tot redelijk overleg in staat zijn, dan is het zaak dat beide partijen zich door een eigen advocaat laten bijstaan. Ook in deze situatie zullen wij, uiteraard de belangen van de cliënt(e) in het oog houdend, proberen via overleg met de advocaat van de wederpartij de zaken zo goed mogelijk tot een einde te brengen. Immers, escalatie leidt zeker niet tot de oplossing.

In geval overleg niet mogelijk blijkt of niet tot de gewenste oplossing voor de cliënt leidt, dan wordt alsnog volledig op een procedure ingezet. Procederen is niet het uitgangspunt noch het doel, maar wanneer procederen noodzakelijk blijkt, staan wij ook op dat punt ons mannetje.

Veel verschillende zaken vallen onder het personen- en familierecht.
MARKETS_SLIDER_2000x795px_CORPORATEHQ

Vastgoedrecht

Ons kantoor verleent bijstand als er een conflict is of als er problemen dreigen te ontstaan. Maar ook begeleiden wij onze opdrachtgevers gedurende een project of zijn wij hun vaste adviseur en hoeft er niet altijd van problemen of conflicten sprake te zijn.

Mr. R.V.C.F. Dingemans is binnen ons kantoor gespecialiseerd op het gebied van het vastgoedrecht. Zij geven advies bij verwerving, beheer en exploitatie van onroerend goed, het opstellen en beoordelen van contracten en algemene voorwaarden. Ook verleent ons kantoor waar nodig bijstand in geval van geschillen. Deze procedures hebben onder meer betrekking op (onder)aanneming, oplevering, (verborgen) gebreken en de koop en verkoop van onroerend goed.

De opdrachtgevers van ons kantoor zijn onder meer projectontwikkelaars, makelaars-kantoren, verenigingen van eigenaren, particulieren & zelfstandigen.
image-Legal-523x324

Incassozaken

... laat de incasso van uw vordering(en) niet te lang liggen, wij willen voorkomen dat u achter het net vist!

Zeker als het gaat om grote vorderingen, denk er dan aan om niet te makkelijk naar zomaar een incassobureau of deurwaarderskantoor te lopen. Alleen een advocaat is bevoegd om direct rechtsmaatregelen te nemen, zoals het leggen van beslag, het beginnen van een kort geding, het aanvragen van een faillissement etc. Daarom kan door ons ook snel worden ingegrepen en hoeft het incassotraject niet onnodig over meerdere schijven te lopen. Dat levert aanzienlijke tijdswinst op en is dus de kans op resultaat ook veel groter. Stuur uw vordering met een korte toelichting geheel vrijblijvend naar ons kantoor en dan zullen wij u kosteloos snel een eerste beoordeling van de zaak geven.

Mr. Ronald Dingemans is bij ons kantoor gespecialiseerd in de behandeling van grote en gecompliceerde incassozaken.

Met lastige en ingewikkelde incassozaken helpen wij u snel, effectief en doelmatig ...
Insolventierecht

Insolventierecht

Wat zijn dan nog uw mogelijkheden, uw rechten en/of uw plichten? Of u ziet zelf uw eigen faillissement aankomen? Onprettige situaties waarin u vaak een snel en adequaat antwoord wilt hebben. Zo kunnen wij u behulpzaam zijn bij het treffen van saneringsregelingen waardoor het in jaren zorgvuldig opgebouwde wellicht niet ten gronde hoeft te gaan.

Binnen dit rechtsgebied staan wij veelvuldig ondernemers terzijde die in faillissements-situaties betrokken raken. Veelal gaat het daarbij dan om discussies met een curator of om de vraag of uiteindelijk niet het faillissement van een debiteur bij de rechtbank moet worden aangevraagd. Het laatste geval wil nog wel eens helpen om een debiteur toch tot betalen te bewegen.

Mr. R.V.C.F. Dingemans is binnen ons kantoor gespecialiseerd op het gebied van het insolventierecht.

Hoe vaak krijgt u niet te maken met debiteuren die failliet gaan of op de rand van een faillissement staan?
Mediation en bemiddeling

Mediation en bemiddeling

In veel gevallen kan mediation een uitstekende methode zijn om (juridische) problemen tot een voor alle betrokken partijen aanvaardbare oplossing te brengen.

Bij mediation zal de mediator de betrokkenen in het proces begeleiden zodanig dat partijen op basis van gelijkwaardigheid hun eigen belangen kunnen behartigen en tegelijkertijd aan hun oplossing kunnen werken.

Mediation is aan strikte spelregels gebonden. Bij de start van de mediation zullen zowel de cliënten als de mediator gezamenlijk een mediationovereenkomst ondertekenen waarin de afspraken staan vermeld.

Bij een geslaagde mediation zullen betrokkenen aan het eind in de meeste gevallen een vaststellingsovereenkomst tekenen.

Mr. Lapidaire is een vFAS-scheidingsmediator.

Mediation is aan strikte spelregels gebonden.

Dingemans Advocaten biedt u een uitkomst.
Maak een afspraak.

© 2016 - Webdesign by Joniisraeli.com and Webdevelopment by DM - Interactive

Maarssen

Breukelen

Utrecht

Kockengen

Nieuwer ter Aa

Loenen aan de vecht

Vreeland - nieuwersluis

Loosdrecht

Nederhorst den berg

Vinkeveen

Mijdrecht

Stichtse vecht

Weide meren

Ronde venen